Accountant medische sector

De medische sector is continu in ontwikkeling. Traditionele maatschappen worden omgezet naar medisch specialistische bedrijven. Deze omzettingen hebben gezorgd voor nieuwe samenwerkingsvormen met veel impact. Deze impact vertaald zich ook financieel. Medisch specialisten worden nog meer zelfstandig ondernemers. Een belangrijk deel van de medisch specialisten werkt vanuit een BV. Dit betekent extra administratieve lasten, maar dit biedt ook mogelijkheden voor uw estate planning en fiscale voordelen.

Adviseur medisch specialist

Onze gespecialiseerde accountants voor de medische sector begrijpen uw problematiek en ondersteunen bij de financiële administratie, uw jaarrekening en de optimalisatie van uw fiscale positie. Bij diverse maatschappen en persoonlijke BV’s hebben wij processen verbeterd, het complexe financiële proces inzichtelijk gemaakt en belastingbesparingen gerealiseerd. Wij geloven in de ‘kracht van eenvoud’ en heldere communicatie. Onze accountants voor de medische sector zijn niet alleen accountant, maar vooral ook adviseur voor de medisch specialist. Dat betekent ontzorgen, fiscaal optimaliseren en ‘sparringpartner’ zijn. Een helder inzicht in uw belangen en uw financiële positie.

Intramurale medisch specialist

Wij ondersteunen in de medische sector ook met ‘scannen en boeken’ en met een online financieel dashboard waardoor iedere medische specialist online kan zien hoe zijn persoonlijke BV of de maatschap ervoor staat. Jaarlijks stellen wij de jaarrekening van de BV en de maatschap op en verzorgen de deponering van uw jaarrekening, uw belastingaangifte. Wij hebben jaarlijks een persoonlijke adviesgesprek met u om te kijken of de financiële structuur nog wel aansluit op uw persoonlijke situatie en of er nog mogelijkheden zijn voor verdere optimalisatie van uw belastingen. Wij leggen het verband tussen uw medische praktijk en uw persoonlijke situatie.

Financiën maatschap

Het is belangrijk dat u zeker weet dat financiële processen vanuit de maatschap effectief zijn ingericht, dat hierbij rekening wordt gehouden met liquiditeit, geldstromen vanuit het ziekenhuis (medisch specialistisch bedrijf) en dat goodwill op een juiste manier wordt berekend. Onze accountants voor de medische sector hebben hier veel ervaring mee en leggen de relatie met de individuele belangen van medische specialisten die vaak vanuit een BV werken.

Financiële situatie medisch specialist

Als medisch specialist wilt u een adviseur die ook uw persoonlijke situatie begrijpt en u in begrijpelijke taal kan uitleggen wat uw financiële positie is, hoe uw belangen zich financieel vertalen en wat een verstandige financiële structuur is. Vaak blijkt dat de BV structuur financieel de meeste voordelen oplevert. Het is dan wel van belang dat deze voordelen ook gebruikt worden. De BV structuur wordt vaak als complex ervaren en ook de fiscale voordelen worden niet altijd ten volle benut.

Een accountant voor de medische sector van Conclude adviseert over de mogelijkheden van financiering van de eigen woning via de BV en optimaliseert uw gebruikelijk loon (persoonlijke salaris) vanuit de BV. Ook specifieke fiscale mogelijkheden worden hierbij belicht.

Medisch specialistische bedrijven

Wij begrijpen de relatie tussen het Medisch Specialistisch Bedrijf, het ziekenhuis en de zorgverzekeraar. Vanuit onze positie als accountant voor de medische sector adviseren wij medische specialisten en het bestuur van de maatschap over hun financiële positie en geven input voor de discussies met de verschillende belanghebbenden. Neem contact op met Bas Oliemans (accountant medische sector) en vraag hem hoe wij u in dit proces verder kunnen helpen.