Skip to main content

Accountantscontrole

Naast dat we ervoor zorgen dat uw organisatie voldoet aan wettelijke verplichtingen, zorgen wij ervoor dat u weet hoe uw bedrijf er voor staat. Dat is belangrijk voor u, maar ook voor instanties als banken of subsidieverstrekkers. Dat doen we door bijvoorbeeld uw jaarrekening te controleren. Bij een jaarrekeningcontrole stellen wij vast of uw jaarrekening een juist beeld geeft en voldoet aan de wet. Hiervoor verrichten wij een aantal controles.

Cijfers zijn belangrijk. Maar bij Conclude Accountants, accountant in Utrecht, kijken we graag verder dan alleen de getallen. We steunen u bij het realiseren van uw doel. Hiervoor kijken we naar het grotere geheel. We signaleren direct als u niet de juiste weg bent ingeslagen, of als er nog een betere route is om bij u doel uit te komen. Conclude Accountants Utrecht adviseert u hier graag over. Onze insteek is dat we voor de lange termijn een relatie met u willen opbouwen. Om dit te realiseren doen wij graag de jaarrekening controle.

Jaarrekeningcontrole

'Een jaarrekening is de spil tussen het verleden en de toekomst van uw organisatie'.

De doelstelling van een jaarrekening controle is volgens ons niet alleen de accountantsverklaring, maar moet ook een toegevoegde waarde hebben doordat u meer grip heeft op uw organisatie. Wij stellen allereerst vast welke controles al in de organisatie worden verricht. Die zaken hoeven niet nog een keer door ons gecontroleerd te worden. We maken tijdens de controle gebruik van speciaal ontwikkelde software en een elektronisch dossier. Hiermee kunnen wij informatie over uw organisatie op een efficiënte manier bewaren en benaderen en voorkomen we dat we dubbel werk doen.

 

 

Wat is uw financiële positie en hoe heeft u deze bereikt? Twee belangrijke vragen waar u door een jaarrekening antwoord op kunt geven. Conclude Accountants uit Utrecht controleert graag uw jaarrekening en geeft daarnaast antwoord op de derde vraag; hoe komt u op uw bestemming? Een jaarrekening controle is onderverdeeld in twee periodes; een interim- en een jaareinde controle. Tijdens de interim controle beoordelen we de processen van uw organisatie en verrichten wij systeemcontrole op de interne controle.

Eindejaarscontrole

U bent verplicht om administratie te voeren en de jaarrekening is een onderdeel van dit proces. Er kunnen dan statuten zijn opgenomen dat de jaarrekening gecontroleerd moet worden. In accountantstaal heet dit een statutaire controle. De controle is dan statutair in plaats van wettelijk. Ook al bent u niet verplicht om uw jaarrekening te laten controleren, toch levert het u veel nuttige informatie op. Bent u als eigenaar niet direct betrokken bij uw bedrijf? Of wil u meer inzicht in de financiële gezondheid van uw organisatie of een organisatie waar u mee samenwerkt? Dan is een vrijwillige controle zeker aan te raden.

 

Conclude Accountants Utrecht als uw financiële wegwijzer

 

vrijwillige controle

U bent verplicht om administratie te voeren en de jaarrekening is een onderdeel van dit proces. Er kan in de statuten zijn opgenomen dat de jaarrekening controleert moet worden. In accountantstaal heet dit een statutaire controle. De controle is dan statutair in plaats van wettelijk. Ook al bent u niet verplicht om uw jaarrekening te laten controleren, toch levert het u veel nuttige informatie op. Bent u als eigenaar niet direct betrokken bij uw bedrijf? Of wil u meer inzicht in de financiële gezondheid van uw organisatie of een organisatie waar u mee samenwerkt? Dan is een vrijwillige controle zeker aan te raden. Tevens kan een vrijwillige controle een goede marketingtool zijn, vooral voor externe partijen om met u in zee te gaan. Laat u ontzorgen door de accountants van Conclude Accountants uit Utrecht. Naast het controleren van de jaarrekening zijn wij graag u financiële wegwijzer.

Pre-audit

Naast de jaarrekening controle kunnen wij u ook ondersteunen als u al een controlerende accountant heeft. Een dergelijke controle noemen wij een pre-audit. Wij maken uw organisatie klaar voor de jaarrekeningcontrole. Wij kunnen u dan ondersteunen met het voorbereiden van het balans dossier, het opstellen van de jaarrekening en het begeleiden van het controle proces. Wij beschrijven dan ook uw interne organisatie zodat uw controlerende accountant vervolgens direct aan de slag kan.

Wist u dat Conclude Accountants Utrecht naast accountantscontroles ook gespecialiseerd is in onder andere  ISAE 3000 en ISAE 3402 .

1 Step

2 Step

3 Step

Over Conclude

Conclude Accountants is een internationaal accountantskantoor dat zich richt op outsourcing assurance zoals ISAE3402 SOC1 en ISAE3000 SOC2. Wij volgen continue de laatste technologische trends en ontwikkelingen om de beste dienstverlening te bieden aan opdrachtgevers.